Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering.

Genom kungörelse 11 december 1914 har k. m:t faststält sådan ändring af kungörelsen 28 september 1913 angående frikallelse från eller uppskof med inställelse till tjänstgöring vid mobilisering för vissa beväringsmän, att af beväringsmän, anstälda vid postverket, numera äro från inställelse till sådan tjänstgöring frikallade endast ordinarie tjänstemän vid generalpoststyrelsen samt beväringens andra uppbåd tillhörande ordinarie och extra ordinarie tjänstemän vid postverkets distrikt- och lokalförvaltningar.
I kungörelsen af samma 28 september 1913 angående frikallade från eller uppskof med inställelse till tjänstgöring vid mobilisering för vissa landstormsmän har däremot icke gjorts någon ändring.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *