Från sjön.

I Amsterdam hemmahörande briggen Gazelle, kapten B Manje, strandade i torsdags å Salvoref utanför Fårö, en mil från Skärsudde. Fartyget med last af 91 standard bräder var på resa från Viborg till hemorten, Af den starka stormen slungades fartyget af grund och kantrade, hvarvid masterna bräcktes och vraket med kölen uppåt dref in i Aurudde på östra kusten af ön i närheten af Fårö, fyr. Besättningen, 7 man, räddades men lyckades endast att berga en del klädespersedlar. En del af däckslasten och några inventarier hafva sedan ilandbergats på åtskilliga ställen på Fårön.
Bergningsångare har anländt till strandningstället.
— En af Neptunbolagets ångare passerade sistl. torsdags e.m. genom Kalmarsund söderut, medförande på släp en större pråm, innehållande en del från strandade monitorn Tordön bergade effekter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Juli 1883
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *