Från landsbygden. Sanda.

Sanda, 25 jan.
Logen Segerfanan firade i går afton i folkskolan härstädes sin årsfest, den 13:de i ordningen. Festen inleddes med hälsningstal af hr Cegerdahl, därefter beträddes talarestolen af folkskollärare Sahlsten från Västergarn, som höll ett präktigt och underhållande nykterhetsföredrag. Därpå följde sång af frkn Olofsson från Visby, som med sin alltid välljudande stämma sjöng några nummer med ackompangemang på orgel af folkskollärare Emil Henriksson från Eskelhem, som därvid skötte sig på ett i allo hedrande sätt. Därpå följde sång sång af Sanda sångkör, som sjöng ”Hör oss, Svea” och ”Härligt för mig!” Därpå följde deklamation, och till sist vissades en tablå, föreställande en krigets fasanfulla bild, där på ljungbeväxt hed två soldater stupat för fiendens kulor. Döden inträder iklädd mantel och på axeln bärande sin lie och prisar i en monolog det krigets offer han har glädjen skåda, hvarpå två hvitklädda tärnor pryna sina älskades lekamen med blommor. Under tiden sjöngs en därtill passande sång. Arrangörerna och medverkande hade all heder af den lyckade festligheten, som samlat fullt hus och hvaraf hela behållningen tillfaller de nödlidande belgierna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 januari 1915
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *