Dödsfall. Sofia Adelina Ahlberg

Att Gud till sig hemkallat Sofia Adelina Ahlberg, som efter ett tåligt buret lidande stilla afled vid Lekarfve i Sanda fredagen den 22 januari 1915 i en ålder af 86 år, 1 månad, 2 dagar; sörjd och saknad af släkt och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Så din strid du kämpat ut, palm och krona fått till slut, genom Jordan bärgad väl änglar burit hem din själ.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *