Minnesgåfver af skolbarn.

Vid såväl folk- som småskolan i Öja hafva eleverna åter velat visa sin tacksamhet genom gåfvor till sina lärare. Så erhöll läraren vid folkskolan vid kyrkan hr C. Laurin af de afgående eleverna en prydlig taklampa af mässing, och lärarinnan vid småskolan på Burgsvik frkn Fredrika Leche fick af sina småttingar ett dussin matskedar af prima nygilfver. Att dessa gåfvor, föranledda af barnens tillgifvenhet och tacksamhet, mottogos med glädje, torde knappt behöfva nämnas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *