Uppköp af remonter

för kronans räkning ägde under gårdagen rum i Hemse och har i dag verkstälts här i Visby. Inalles ha vid dessa möten inköpts 15 st. remonter (hvaraf 1 i Hemse och 14 i Visby) till pris varierande mellan 700 och 1,200 kr. Inköpsnämden utgjordes af remonteringsstyrelsens ordförande öfverste W. H. von Essen, major E. Gyllenstierna, ryttmästare J. B. Hamilton och bataljonsveterinär H. E. Kruse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Juni 1915
N:r 147.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *