Magistraterna och kronouppbörden.

Till regeringen har styrelsen för föreningen Sveriges stadsdomare genom sin ordförande borgmästare Schneider i Örebro ingifvit ansökan, att, då det på anförda skäl torde få anses vara med rätt och billighet öfverensstämmande, att magistraterna fritagas från ansvaret för debiteringsuppbörden och redovisningen af kronoutskylderna och därmed sammanhängande utskylder och afgifter, k. m:t ville föranstalta om utredning, huruvida icke ifrågavarande ansvar kunde aflyftas från magistraterna samt därefter vidtaga de ändringar i gällande författningar, hvilka kunde i det af styrelsen omförmälda syftet föranledas.
Framställningen har för yttrande remitterats till samtliga magistrater i riket.
Se upp med antimilitaristerna!

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *