Domkapitlets yttrande

har infordrats öfver direktionens för prästerskapets änke- och pupillkassan framställning om rätt till ytterligare ett års behållen inkomst från tjänst, hvars innehafvare är pliktig vara delägare i kassan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *