Auktion Stora Hästnäs.

Herr majoren m. m. J. M. Lindvall har anmodat mig att genom offentlig auktion, å lägenheten Stora Hästnäs, till den högstbjudande försälja, bemälde herr major tillhöriga: 3 st. hästar, 2 st. oxar, 7 st. kor, diverse kör- och åkerbruksredskap, såsom vagnar (deribland en god lastvagn), kälkar, plogar, harfvar, sladd, m.m.; äfvensom några husgerådssaker och annat innandöme; och kommer en sådan auktion att försiggå på uppgifna stället fredagen den 20 April från kl. 10 f.m. Blifvande vid samma tillfälle jämväl utbjudet och försåldt, i mindre utrop, ett parti goda, friska potatis. Köpare, som jag känner och kan godkänna, få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andra betale kontant vid auktionen.
Visby den 10 April 1883.
EDVARD RINGBOM.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 April 1883
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *