Tjänstledighet

på grund af sjukdom åtnjuter under fyra veckor från och med 20 januari kyrkoherden E. Berglund i Östergarn. T. f. kyrkoherden Knut Sundahl i Alskog har förordnats att under tiden jämte innehafvande befattningar uppehålla pastoralvården i Östergarns pastorat med det biträde för gudstjänsternas uppehållande därstädes, som kan beredas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *