Slite.

En högtidlig likbegängelse äde rum här i går middag, då stoftet af handlande och skeppsredaren J. N. Myrsten igdes till den sista hvilan. Begrafningsakten, som ägde rum i Othems kyrka, hade en ovanligt stämningsfull prägel och stundens högtidliga alvar förhöjdes ytterligare genom vacker solosång, som utfördes från orgelläktaren af ett par beväringsmän. Jordbäfningen förrättades af kyrkoherde G. A. Gradelius, hvarefter sjöngs ps. 452:2.
Å Slite flaggades allmänt på half stång såväl af enskilda som å fartygen i hamnen. Landstormsmän följde processionen genom Slite.
En rik skörd af kransar hade nedlagts å båren såsom en minnesgod gärd af saknad och hågkomst. Bland dessa märktes särskildt följande: en praktfull från Köpmansgillet (I vördnadsfullt minne); en från Föreningen Gotländsk idrott (blå och gula band); en från Mobiliserade landstormsmän i Slite (blågula band); vidare en jättekrans från Skepparegillet, försedd med följande inskrift å de blågula banden:

Tack, du redlige vän, för allt du för sjöfarten verkat.
Stilla gick de din väg och bröd gaf din sträfvad åt många.
Stolt och käckt var ditt mål; att sända från gutniska hamnar.
Sköna seglande flottor fjärran bort öfver hafven.
Skepparegillets annaler skola bevara ditt minne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *