Hundskatt

i Visby stad för år 1915 uppbäres i uppbördskontoret å rådhuset måndagen den 25 innevarande januari kl. 6-8 e. m., därvid enhvar inom stadens område boende ägare eller innehafvare af hundkreatur har att dessa anmäla till beskattning och skattebeloppet, tio kronor för hvarje hund, samtidigt erlägga vid äfventyr, om det försummas, af åtal med påföljd af böter och åläggande att betala dubbel hundskatt.
Blanketter till anmälningssedlar tillhandahållas i uppbördskontoret.
Visby den 20 januari 1915.
Drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *