Från domkapitlet.

Kontraktsprosten S. Jacobson har till domkapitlet inkommit med anmälan, att den vid ekonomisk besiktning å kyrkoherdebostället i Klinte år 1911 föreskrifna förrättning, med hvilkens fullbordande finge anstå till 1 jan. 1915, kommit till fullständigt utförande före utgången af år 1914.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *