Fältkrigsrätt

hålles 29 d:s för att ransaka i mål mot mästerlotsen C. J. Dahlbeck och värnpliktige lotslärlingen C. J. Pettersson, hvilka enligt anmälan från stationskrigsrätten i Stockholm stälts till ansvar för försummelse i tjänsten. Dahlbecks försummelse skulle ha bestått däri, att han icke vidtagit åtgärder gent emot de försummelse, hvartill Pettersson gjort sig skyldig.
Vid samma tillfälle komma signalisterna värnpliktige Johan Sigfrid Johansson och Hans Rikard Vretblad att stå till ansvar för fylleri och korpralen Erik Torsten Napoleon Edvardsson för olofligt undanhållande i tjänsten samt värnpliktige Ivar Vilhelm Eklund för underlåtenhet att inställa sig till krigstjänstgöring.
Krigsrätten består af major Bäckström, kaptenerna Beselin och Eek, löjtnant Andreasson samt auditör Wiman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *