Omslag i vädret

har inträffat under den gångna natten. Det kom som en öfverraskning, ty gårdagens väderleksutsikter, sådana de beräknats af meteorolog. byrån, lofvade uppehållsväder och kallt. I stället blef det raka motsatsen; blidväder och nederbörd. Redan i går afton begynte temperaturen stiga i och med det att vinden drog sig öfver på sydlig. Samtidigt blef det snöglopp, som på morgonsidan i dag närmade sig slagregn. Töväder har, kort sagdt, inträdt till föga båtnad för slädföret.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *