Femtio år fyller idag

riksbanksdirektör Ch. Lambér, Örebro. Född i Karlstad genomgick han Göteborgs latinläroverk och blef student 1884 samt inträdde i riksbankens tjänst vid kontoret i Göteborg 1885. Han befordrades till ordinarie tjänsteman i 1:a graden vid samma kontor 1896, kamrer vid kontoret i Karlskrona 1899 samt verkställande styrelseledamot vid kontoren i Visby 1907-1911 samt i Örebro från och med 1912. Under sin Visbytid var han bland annat ordförande i styrelsen för riksbankens afdelningskontor, hufvudman i sällskapet D. B. V:s sparbank, vice ordförande i styrelsen för Visby stads elektricitetsverk samt af landstinget insatt i styrelsen för de Liljewalchska donationsfonderna. Varmt och lifligt intresserad af frivilliga skytterörelsen och af jaktvårdens främjande inom landet var han en af stiftarna af Karlskrona skytteförening samt under flera år dess skattmästare och sekreterare; äfvensom sekreterare i Blekinge läns jaktvårdsförening från dess början till sin afflyttning till Gotland. Hans arbete där såsom intresserad, inflytelserik och verksam befrämjare af skytterötelsen och jaktvården gjorde, att han hedrades med posten som v. ordförande i styrelsen för Gotlands skarpskytte- och jägaregille. Inom sin nuvarande hemort är han en af stiftarna af Örebro läns jaktvårdsförening, hvars sekreterarebefattning han sedan föreningens början år 1913 uppbär.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *