Slöjdskolans afslutning

för året egge rum igår, hvarvid skolstyrelsens ordförande landssekreterare Hambræus efter att till lårjungarne hafva stålt några manande och uppmuntrande ord utdelade följande belöningar:
För framsteg, flit och godt uppförande: Rudolf Sundel och August Åkesson, hvardera 5 kronor; Gustaf Pettersson 4 kronor; Knut Landegren 4 kronor; August Löfvin, Gabriel Pettersson, Otto Linnerson, Hugo Jakobsson, Frans Stilman, Emil Ahnell och Herman Norrby, hvardera 2 kronor.
För skicklighet i papparbeten: Maria Olsson, Hulda Pettersson och Maria Mårtensson, hvardera 3 kronor. 3 För skicklighet i ritning: Fridolf Bäckström 4 kronor samt Maria Boberg och Anna Menkow, hvardera 5 kronor.
Skolan börjar åter sin gagnande verksamhet 8 nästkommande Jannari.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 December 1882
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *