E. o. kommunalstämma

med Visby sockens medlemmar hölls i går e. m. å vanligt ställe. I enlighet med därom äckta motioner beslöt stämman dels att höja hundskatten inom kommunen till 15 kr. för såväl hund som tik och dels att kungöra stämmas hållande inom kommunen medelst anslag och listors utsändande i stället för annonsering.
Till slut beslöt stämman i enlighet med inkommet förslag att använda årets hundskattemedel till förbättring af en del väger inom kommunen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *