De nya krigsdomstolarna.

Krigsdomare komma att tillsättas till ett antal af 22 (däraf 1 för Gotlands trupper) med en aflöning, som endast i ett fall – Stockholms garnison och Södermanlands regemente – uppgår till 5,000 kronor, eljest varierar mellan 2,500 och 500 kr., beroende på olika tjänstgöring. Krigsfiskalerna blifva icke mindre än 36, af hvilka en – se ofvan – kommer att åtnjuta 3,000 kr., de öfriga från 1,500 ned till 200 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *