Till sjukbesökare

valdes gjutare J. W. Karlesson samt fruarna Selma Borgström, Carolina Stenström, Math. Bergström och Elin Sigrén med husäg. K. J. Hultgren och fru Emma Jupiter till suppleanter.
Revisorer blefvo ånyo bokhandl. Svante Lindby och gjut. J. N. Karlesson, med maskinist C. Andersson som ersättare.
Vid 1914 års slut hade afdelningen 38 medlemmar, af hvilka 27 tillhöra begrafningsafdelningen. Under året hade utbetalts i sjukhjälp för 323 dagar tillhopa kr. 347:-.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *