Sjukvården vid Gotlands trupper.

Till tjänstgöring vid Gotlands trupper ha inkallats tillsvidare under sex veckor från och med 12 dennes föjande värnpliktige läkare, nämligen med. lic. M. Simon från Norrlands trängkär, med. lic. A. Juhle från Svea trängkår, med. lic. G. O. Sallin från Dalregementet och med. kand. C. B. Bülow från Skånska trängkåren. Af dessa ha de tre förstnämda placerats vid Gotlands infanteriregemente och den sistnämde vid regementets depå.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *