Neutralitetsvakten.

Som förut meddelats, hafva de värnpliktiga från fastlandet, hvilka åren 1913 och 1912 undergått utbildning vid I. 27, inkallats till tjänstgöring med inryckning 26 dennes. De sålunda inkallade värnpliktiga, som ju tillhöra Gotlands infanteriregemente, hafva icke fått sin utryckningsdag på förhand bestämd. Afsikten härmed torde vara att bereda de hittills tjänstgörande Gotlandstrupperna en mer varaktig aflösning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *