Visby telefonförening

hade i lördags sammanträde, då stadgar för föreningens verksamhet antogos. Bland bestämmelserna deri må nämnas, att ledamot af föreningen tillerkännes (på annan person öfverflyttningsbar) nytjanderätt till ledningar samt andel i centralstationen, hvaremot telefonapparaten innehafves med eganderätt. — Föreningen skall hålla sina årsstämmor i Februari månad. Åvsafgifterna, som bestämmas vid årsmötena, uppbäras halfårsvis i förskott.
Till ledamöter i styrelsen utsågos borgm. Een, grosshandl. A. Ekman, redaktör Jeurling, fabrikör Hellgren och häradsh. Herlitz. Revisorer blefvo handl. Sjöström och Wickman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 September 1882
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *