Medels auktion,

som lördagen den 2 instundande September kl 4 e. m. förrättas å stället, låter sysslomannen uti arbetaren J. Malmbergs, Botvatte i Ala konkurs till försäljning utbjuda konkursmassans fastighet, bestående af omkring 2 tunnland från Botvatte hemman för all tid afsöndrad jord med derå uppförda åbygnader, kommande betalnings- och försäljnings- vilkoren att vid auktionstillfället uppgifvas. Närmare upplysningar lemnas dess förinnan af sysslomannen N. Jakobsson, Kyrkljufves i Vänge.
Kräklingbo den 23 Augusti 1882.
CARL NORDAHL.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Augusti 1882
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *