En afskedsfest

för t. f. provinsialläkaren Hjorth, som i dagarne afflyttar från orten, firades i onsdags i Kungsängen vid Hemse, hvarvid folkskoleföreståndaren doktor Sätervall föreslog hedersgästens skål. För doktor Hjorth talade derjämte kapten Sommar och handl. J. Broander, frambärande allmänhetens tack för hvad del omtyckte läkaren verkat inom distriktet. Festen, som tillbragtes under en angenäm samvaro, illustrerades på qvällen af bengaliska eldar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Augusti 1882
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *