Hertigen af Gotland

jämte två kamrater anlände i fredags atton kl. 3 till Lunds i Tingstäde för anställande af jagt å Elingshems myr, Prinsen emottogs der af landshöfding Horn och länets jägmästare. Jagten började omkring kl. 4 e. m. efter intagna lättare förfriskningar och pågick närmare fyra timmar, hvarefter middag intogs i trädgården vid Lunds. Följande dag, lördagen, anstäldes stöfvarejagt, som tog sin början kl. 4 på morgonen och fortsattes med fågeljagt från kl. 7 till 1 på middagen; Tillsammans med sina jagtkamrater och Lunds egare, kyrkovärden Nils Olofsson, intog prinsen middag i en skogslund i närheten af gården, hvarefter den furstlige jägaren vid 4-tiden e. m. afreste till Fårösund.
Under jagterna, som egde rum under missgynnande väderlek i tropisk värme, fäldes 1 hare, 2 orrar, 5 morkullor och 4 dubbelbeckasiner, af hvilka hertigen nedsköt 1 orre, 3 morkullor och 1 dubbel beckasin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Augusti 1882
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *