Ett tack till Visby bollklubb.

Det var med verkligt nöje Insändaren åsåg de öfningar i bollspel, som söndagen 13 dennes egde rum å södra byrummet, i anledning af inbjudning från Visby bollklubb. Vid betraktande at spelet erfor Insändaren, att Gotländingarne ännu på ett utmärkt sätt kunna, liksom fordom deras förfäder, spela både bakoch puttpärk, Den vighet och styrka, samt den ovanligt stora färdighet de spelande ådagalade, visa, ätt desamma öfvat sig isiua törfäders helsosamma idrotter. Insändaren får derför å egna och flere andra gamla bollspelares väguar frambära sin tacksamhet till de spelande tör deras visade skicklighet och hoppas, att de allt framgent måtte torttara med idkandet af såväl bollspelet som jämväl andra Gotländska folklekar.
Visby bollklubb, som hedern tillkommer att hafva åstadkommit förenämde täfling — det största bollspel som någonsin i senare tider å Gotland egt rum — har visat sig vara mån om att Gotlauds folklekar, som på senare tider försummats, måtte ånyo komma att ar allmänheten med intresse omfavtas. Insändaren får derför å egna och flere Gotländingars vägnar till bollklubben framföra sin tacksägelse för deras för saken visade nit och gjorda uppoffringar.
Gammal bollspelare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Augusti 1882
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *