Stor Auktion.

Tisdagen den 19 September från kl. 9 f. m. låta borgenärerna uti Johan Erikssons Norrgårda i Veskinde kobkurs medels offentlig auktion försälja massans tillhörande såväl fastigheterna som all der befiotlig lösegendom, såsom: silfver, malm, koppar, tenn, jern och blecksaker deribland en besparingsspis med tillbehör; glas och: porslin; möbler, trä- och husgerådssaker, sängkläder, linne och golfmattor; kreatur: såsom hästar, deribland ett stoföl i 2:dra året, kor, ungnöt och höns; åkér och körredskap, ett tröskvörk, vindmaskin; sädesrisslar, vägnar, ressläde, kälkar, vänd- och spetsplogar, myll-, djup-, krok- och jernpionbartvar, mullfösor; sladd -och kornvält, sättrar, vråvg- och foderbäckar, selar, svänglar, sigdsten, diverse virke och en hyfvelbänk; fastigheterna som utbjudas kl. 12 testå. at. 7/32 mantal Stora Norrgårda, 1/16 mantal Stora Klintegårda, 1/128 titl dito Klintegårda Samt 5/64 mantal Veskinds, alltsammans i Veskinde. Hemmansdelarne ha undergått laga skifte och ba utmärkt goda egör och är Norrgårda bebygdt med ny uppförd manbygnåd af sten under tegeltak samt ladugårdhusen i godt stånd; skulle icke fastigheterha blifva tförsålda, så säljas omkriog 30 häckar klötver, timotej och foder samt all höstsädeshalm; äfven vårsädeshalmen bestående at korn, ärter, blandsäd, såvida han dess förionan hinnes att tröskas, i annat fall säljas det otröskadt; ätven försäljes bergniogsrätten å växande potatis och morotskörden. — För lösa egendomen lemnas godkände köpare 3 månaders betalningsanstånd. Köparen af fastigheterna skall genast eller inom åtta dagar betala 1/10 del at blifvande köpeskillingen samt ställa nöjaktig borgen för återstoden, men dock kan, köparen tå öfvertaga de i hemmansdelerna varande inteckningar till omkring 12,000-kronor. Bro den 17 Augusti 1882.
Efter anmodan,
C. J. EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Augusti 1882
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *