Auktion vid Aumunds i Roma.

Torsdagen den 24 Augusti försäljes genom offentlig auktion, som förrättas vid Aumunds i Roma socken, D. B. V:s sparbank tillhöriga 1 1/8 mantal Aumunds med tillvörande åbygnader antingen i sin helhet eller i delar; förbehållande sig säljaren pröfningsrätt under en timmes tid efter auktionen. Derest antagliga anbud å fastigheten icke erhållas, försäljes särskildt årets hötägt å hemmanets myrmark.
Stenstugu i Endre den 14 Augusti 1882.
C. V. GARDELL.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Augusti 1882
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *