Liket

af ogifta Maria Kahlqvist från Vesterhejde påträffades vid 5-tiden igår på morgonen i badhusparken. Något yttre tecken till våld, begånget mot qvinnan, har ej kunnat upptäckas. Vid förhör i dag inför rådhusrätten blef ingenting utredt om dödsorsaken; ett par personer hade påträffat liket, liggande framstupa med ansigtet, som var blårödt, djupt nedtryckt ot bröstet. Förhöret uppskots till i morgon, och kommer liket att undergå yttre besigtning af läkare.
Maria Kahlqvist hade i förgår såsom försvärslös förpassats härifrån till Vesterhejde, der hon har hemortsrätt, men sent på qvällen i onsdags åter begifvit sig till staden. Hon lär under de senaste åren hafva lidit af fallandesot.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *