Prinsessan Engenie

inkom i tisdags vid 1-tiden till Visby, der hon gjorde ett längre upphålli botaniska trädgården samt aflade ett besök hos f. hoffröken hos hertiginnan af Dalarne, fröken Eva af Sandeberg, hvilken för närvarande vistas här såsom badgäst.
I går afton öfvervar prinsessan i flere timmar en auktion i bögre flickskolans lokal, hvarvid till förmån för Visby stadsmission försåldes en del arbeten, dels tillverkade afmissionens syförening, dels skänkta af personer, intresserade för stadsmissionens syften. Furstinnan, som gjorde flere betydande inköp, syntes befinna sig vid bästa helsa.
Kl. 4 e. m. strax före auktionens början hölls ett föredrag af kyrkoherde G. Linnér från Småland, hvilket föredrag ähördes af prinsessan. På f. m. hölls gudstjenst i domkyrkan, hvarvid kyrko herde R. Uddin utförde predikan samt domkyrkoadjunkten Hallström och komminister Söderberg altartjensten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *