Långväga resande.

Fru Emelia Spörck, född von Vegesack, hvilken sedan början af sistl. Juli månad varit på besök i Visby bos en härstädes bosatt broder, militärbe fälbafvaren, öfverste von Vegesack, återreste i; söndags afton öfver Stockholm—Malmö—Köbenbavn till norra Amerika, der hon sedan omkr. 15 år tillbaka är med sin man (en norrman) och tvänne fosterbarn bosatt. Frih:n Spörck är sedan flere år tillbaka promoverad medicine doktor vid Hahnemanns- medicial college i Chicago och der praktiserande läkare uti fruntimmers- och barnsjukdomar samt lärer hafva en vidsträckt praktik på samma gång som hon är föreståndarinna för en barnmorskeundervisningsanstalt i Chicago, den enda dylika anstalti Förenta Staterna. Vid uppehåll i Stockholm under hitresan besökte hon några af hufvudstadens sjukvårdsinrättningar och har uttalat sin stora tillfredsställelse såväl öfver sjelfva sjukvårdsanstalterna som den henne vid besöken af herrar läkare visade tillmötesgående välvilja. Den intelligenta damen, som för öfrigt haft glädjen här träffa tvänne för tillfället sig härstädes uppehållande syskon, en syster och en broder, m. fl. anförvandter och, så vidt vi veta, är det första svenska fruntimmer, som egnat sig åt läkarekallet, har genom sin begåfning intagit alla, som med henne kommit i beröring, och följes på sin resa till det aflägse hemmet af de bästa välönskningar från födelsebygden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Augusti 1882
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *