Tillstyrkt ansökan.

Läroverksöfverstyrelsen tillstyrker en af rektorn vid Malmö h. allm. läroverk C. K. S. Sprinchorn ingifven ansökan att efter uppnådd pensionsålder få kvarstå i tjänst som lektor vid Växjö h. allm. läroverk intill den 1 juli 1916, samt hemställer om förlängdt rektorsförordnande för honom till sagda tidpunkt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *