Vedboden,

som blir domkapitelshus. Domkapitlet har nu till k. m:t öfverlämnat kyrkostämmans med Visby stads- och landsförsamlingar yttrande rörande omändrandet till domkapitelshus af den bekanta medeltida bygnad å biskopsgårdens tomt, hvilken bygnad f. n. användes som vedbod. Stämman tillstyrkte som bekant ifrägavarande omändring. I skrifvelsen tilllägger domkapitet, att det under tiden sedan förslagets framställande kommit till en fast öfvertygelse om den föreslagna anordningens ändamålsenlighet och fördenskull är angeläget om att för egen del undanröja hvarje hinder för förslagets snara realiserade.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *