Till ledamöter i taxeringsnämden

för innevarande år valde stadsfullmäktige i går afton disp. Sam Larsson, kammarskrifvare K. Berggren (efter lottning med handl. Rob. Nilsson), fältintendent major J. N. Söderberg och arbetsförman C. G. Antonsson. Till deras suppleanter utsågos handl. Alexis Pettersson, dir, Erik Pettersson, kamrer J. Norrby Söderström och hamnarbet. Viktor Storm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *