Dödsfall. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade maka och moder Eugenia Albertina Bernhardina Muldin, född Erikson, som efter ett tåligt buret lidande genom en stilla död afled vid Mulde i Fröjel måndagen den 11 januari 1915 kl. 6 e. m., i en ålder af 73 år, 8 månader, 26 dagar; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad af oss, syskon, släkt och vänner, ha vi den smärtsamma plikten tlllkännagifva.
JOHAN MULDIN. ELIN. EDVIN.
Sv. ps. 477.
Älskad i lifvet, saknad i döden.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *