Dödsfall. Niklas August Sigrén

Tillkännagifves att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min outsägligt älskade make Niklas August Sigrén, som efter ett långt och tåligt buret lidande stilla och fridfullt afed i tron på sin Fräleare, måndagen den 11 januari kl. 8,45 e. m., i en ålder af 52 år, 4 mån. och 11 dagar; innerligt sörjd och saknad af maka, åldrig fader, syskon samt många vänner.
Visby, Södervärn den 12 jan. 1915.
HENRIKA SIGRÉN, f. Jönsson.

Dödsannons

Han är iake död, han sofver,
Stills slumrade han in,
Slumrade från kval och plågor
Och från vedermödan sin.
Hvilande från jordens oro,
Från dess växlingar och strid
Bidar han de sinas möte
Uti evig ostörd fri.
Han är icke död, han lefver,
Lefver evigt inför Gud,
Lefver för attt evigt älska
Och att älskas såsom brud,
Klädd i sida, hvila dräkten
Bland de frälsta utan tal
Strålar han vid Jesu sida
I hans ljusa bröllopssal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *