Baltiska utställningens minnesmedalj.

Från styrelsen för Baltiska utställningen i Malmö år 1914 hade till Visby stad öfverlämnats ett exemplar af utställningens minnesmedalj under uttalande af styrelsens förbindligaste tack för den insats, staden gjort till främjande af utställningen.
Då hedern af Visby stads utställnings framgång i första rummet tillkommer stadsingeniören, som på uppdrag af bygnadsnämden utfört arbetet med densamma, hade drätselkammaren föreslagit stadsfullmäktige, att nämda minnesmedalj måtte få öfverlämnats till stadsingeniör Serboni.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *