Entrepremadauktion

hålles i Rute skola lördagen den 16 dennes kl. 10 f. m. och kommer att utbjudas såväl arbetet å uppförandet af ett fattighus för Rute kommun som leverans af byggnadsmaterial, såsom trävirke af olika dimensioner, byggnadssten, tak- och murtegel m. m.
Ritning, arbetsbeskrifning och materialförteckning finitas tillgängliga hos Karl Grundström i Lergraf.
Arbetet skall vara färdigt senast den 1:sta november innevarande år, öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Rute den 4 januari 1915.
Fattigvårdsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *