Dödsfall. Emma Johnna Lovisa Lindström

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade moder Emma Johnna Lovisa Lindström, född Wessman, som efter ett tåligt buret lidande stilla och fridfullt afled lördagen den 9 jan. kl. 11 f. m. i en ålder af 57 år, 7 mån. och 17 dagar, djupt sörjd och saknad af oss, släkt och många vänner, ha vi härmed den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Bustals Fröjel den 11 jan. 1915.
Hilma. Wendla.

\"Dödsannons\"

Ej stund, ej dag Gått fram
Då jag Din huldhet ej försporde.
Men bort Du gick; Och jag ej fick
Dig löna, som jag borde.
Ej mer du är, Och ingen här
Blir så mot mig till sinnes:
Så huldrikt bröst, Så ljuflig röst
Ej mer på Jorden finnes.
Gud löne dig Evinnerlig,
Du hulda och du ömma!
Med Jesu nåd, Jag dina råd
Och dygder ej skall glömma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *