Dödsfall Petter Oskar Alfred Löthberg

Att Gud den Högste, till sig hemkallat fanjunkaren och hemmansegaren Petter Oskar Alfred Löthberg, som genom en stilla och fridfull död, efter ett långvarigt lidande, afled å Roklunds i Veskinde den 30 December 1881 kl. 1/41 f. m., uti en ålder af jämt 32 år; djupt sörjd och saknad af bröder och syster, slägt och talrika vänner, varder på detta sätt tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Januari 1882
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *