Frivillig auktion.

Lördagen den 14 nästkommande Januari klockan 10 f.m. låter skolläraren C. P. Blomberg i Hejde genom frivillig auktion till den högstbjudande försälja sitt egande 9/32 mant. Tauks i Lokrumme satt 1/18 mant. Ahner i samma socken att genast, med växande gröda, tillträdas. Hemmansdelarne, som äro af god och bördig beskaffenhet med skog till husbehof samt något till salu, utbjudas först i mindre lotter sedan i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren, att de gjorda anbuden antaga eller förkasta.
Vid samma tillfälle försäljes äfven en mängd lösegendom bestående af kreatur, såsom: hästar, oxar, kor, får och svin; åker- och körredskap af alla slag; möbler, såsom: byråar, sängställen, skänkskåp, bord och stolar m. m.; sängkläder ochlinnen; samt för öfrigt allt, hvad som till ett välförsedt bo hörer.
Fastigheten säljes på goda betalningsvilkor, hvilka tillkännagifvas före auktionen. För lösegendomen lemnas säkre och godkände köpare betalningsanstånd till 1 Sept. 1882. Öfrige ställe nöjaktig borgen eller betale vid klubbslaget. Auktionen hålles vid Lauks i Lokrumme.
Hejdegårda i Hejde den 29 Dec. 1881.
J. O. ÅKERBÄCK.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 December 1881
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *