Jordfästning

i grafkapellet var det i går o. m., då efter långvarigt tåligt buret lidande frkn Eva Söderberg vigdes till griftero.
Det långa liktåget, hvari medlemmarne af Det Ungas Förbund som förening de togo – den aflidna hade vari medlem af förbundet sedan dess begynnelse – anlände till kapellet vid half 4-tiden.
Tvänne julgranar med tända ljus verkade här synnerligen stämningsfullt, och pastor J. Söderberg höll ett anslående liktal, utgående från texten om Lammet på Sions berg omgifvet af frälsta skaror.
Efter jordfästningen sjöng sångföreningen ett par för tillfället lämpade sånger.
Vid grafven anförde typograf Norrby ett bibelord och sjöngs unisont: ”O, må ingen bli tillbaka!”
En myckenhet af blommor och kransar vittnade äfven om att den hädangångna, som inom sin krets förvisso lämnat ett tomrum efter sig, haft många vänner.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *