Vintern har kommit.

Vintern har hittills låtit vänta på sig, men så kom trettondagshelgen och öfverraskade med en för våra förhållanden ganska ordentlig vinterknäpp. På tisdagen var himlen kulen och bådade snöfall, och i går kom det med sakta dalande, hvita flingor, som snart höljde marken under sitt mjuka täcke.
Det stora snöfallet, som medfört ett ypperligt före, åstadkom hastigt ett rörligt lif på gatorna och å stadens promenadplatser, där det unga Visby af hjärtans lust och med suveränt, förakt för stadens ordningdförsskrifter roade sig med kälkåkning. Åfven skidorna kommo i farten. Äfven skidorna kommo i farten, och på eftermiddagen i går hördes stundom klock- och bjällerklang å gatorna.
Samtidigt har temperaturen sjunkit rätt afsevärdt. Den gångna natten har hittills varit den kallaste i vinter. Kvicksilfret i termometern sjönk då här i staden ända till 7 gr. under fryspunkten, och utåt landsbygden har det på sina ställen helt visst varit ännu kallare. Vintern har kommit, lefve vintern!

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *