Eldsvåda utbröt i måndags.

Eldsvåda utbröt i måndags afton i ett uthus, inrymmande vedbod, hönshus m. m., invid Slite folkskola. Huset, där elden utbrutit, nedbrann till grunden, och en del närliggande byggnader voro starkt hotade, men genom ett raskt ingripande från de i Slite förlagda mobiliserade landstormsmännen begränsades elden till det nämda området. Hur elden uppkommit är hittills icke kändt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *