G. Wahlberg död.

I sitt hem i Karlskrona afled 2 januari fru G. Wahlberg, född Lütkemann, änka sedan 1894 efter framlidne kaptenen H. L. Wahlberg vid Gotlands nationalbeväring.
Fru Wahlberg efterlämnar 3 söner och 4 döttrar. Med henne utgick adliga ätten Lütkemann.
Adliga ätten n:r 2,028 Lütkemann härstammade från Pommern och kom på 1600-talet öfver till Sverige, där en Timotaeus Lütkeman blef präst vid Tyska kyrkan i Stockholm och en dennes son, Gabriel Timoteaus, biskop i Visby och tillika vice landshöfding på Gotland. En son till denne, äfven han bärande namnen Gabriel Timoteaus, blef vid 6 års ålder, år 1773, upphöjd i adligt stånd, på grund af sin faders förtjänster. Han afled såsom kontraktspost och kyrkoherde i Dalhem och efterlämnade en son, en tredje Gabriel Timoteaus, som blef stadsfiskal i Västervik och afled 1834 samt slöt ätten på manssidan. Den sistnämdes två döttrar blefvo gifta med hvar sin kapten vid Gotlands nationalbeväring, hrr Wahlberg och Leche. Yngre systern, fru Leche, afled för sex år sedan och med den nu aflidna systern, änkefru Wahlberg, har ätten, som nämts, utdött.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *