Dödsfall. Axel Arvid Leatz

Vår älskade make och fader, majoren i armén, f. d. öfverstelöjtnanten i Förenta Staternas armé, R. S. O. G., m. t. f., Amerik. O. Loyal Legion, Amerik. fälttecken, Axel Arvid Leatz, f. 1838, afled stilla den 5 jan. i sitt hem, sörjd osh saknad af maka, barn, barnbarn och syskon.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *