Vid ett präktigt kaffebord

blefvo de fattiga inbjudna till välfägnad på bästa sätt med kaffe och rikligt dopp. Programmet upptog i öfrigt en julberättelse, uppläst af fröken Hilda Sandberg.
Pastor Söderberg afslutade festen med några varmhjärtade ord i anslutning till bibelorden i Ebreerbrefvet: ”Vi hafva här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande”, och kade därvid de närvarande på hjärtat att tänka på, huru många inom vårt samhälle just under dessa sista tider fått göra uppbrottet från denna förgängliga värld.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *