Tack för godt arbete.

Banmästaren K. A. Nilsson, som med detta års ingång erhållit afsked från sin mångåriga anställning i Gotlands järnvägsbolags tjänst fick med anledning häraf vid sin afgång af bolaget emottaga en större penningsumma samt af tjänstemännen en ståtlig pokal och af banbevakningspersonalen ett fickur med kedja – gåfvor, som tydligt vittna om att den afgångne varit omtyckt såväl af förmän som kamrater.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *