Festen inleddes med ps. 55,

hvarefter pastor J. Söderberg förrättade bön och höll ett föredrag i anslutning till bibelordet: Ordet vardt kött och bodde ibland oss etc. (Joh. 1) och uttalade därvid den önskan att något af julens härlighet måtte skönjas äfven i de fattigas tjäll under denna julhelg och att äfven denna julfest måtte få julens konung till gäst.
Härefter sjöngos en del sånger, hvarpå pastor Thelander höll en betraktelse öfver bibelordet: Frukta icke du lilla hjord, ty det är eder faders gods behag att gifva eder riket. Talaren fastslog därvid, att de fromma här i världen äro få, men likväl vill Gud ihågkomma dem. Vid härlig röstdisposition föredrog så fröken Vendla Olofsson trenne vackra julsånger, bl. a. Merikantos Mins du psalmen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *